เลขลับเฉพาะกองสลาก งวด 1 ตุลาคม 2564

เลขเด็ดหลุ ดเฉพาะกองฉลากงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มาแล้ว สำหรับแนวทางข้อมูล เลขลับเฉพาะสลาก ชุด 2 ตัวบนและล่าง หวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปดูกันเลยว่างวดนี้ มีเลขเด็ดอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ยังคงย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่า ข้อมูลเลขเด็ดหวยเด็ดงวดนี้ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้โชคดี เฮงๆ *จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน* ที่มา : เลขลับเฉพาะกองสลาก

admin

September 29, 2021

มาแล้ว วิธีลงพักหนี้ออมสินย าว6เดือน

ออมสิน บริการลูกห นี้สินเชื่ อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ ที่ส่งผลต่อเศร ษฐกิจไทยให้สะด วกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่ าน MyMo หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขมาตรการฯ ลูกค้ าสินเชื่อร ายย่อยวงเงิ นไ ม่เกิน 2 แสนบ าทที่ไ ม่ใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าร าชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ) ความช่วยเหลือ ให้พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย หรือเงิ นง วด = 0 ระยะเวลาให้พั กหนี้ สูงสุด 6 เดือน เงิ นต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในง วดสุดท้ ายของสัญญา (งว ดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564) การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย […]

admin

September 29, 2021

J MONEY เปิดให้ยืมเงื่อนไขง่าย วงเงิน 5 หมื่น ไม่ต้องไปธนาคาร

เจมันนี่เปิดให้ยืมเงื่อนไขง่าย ยืมได้ 5 หมื่นบาท สินเชื่อเจมันนี่ที่เหมาะกับคนเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท การยืมจะเป็นเงินก้อนใหญ่โอนเข้ามาในบัญชีคุณสมบัติผู้กู้มีสัญชาติไทยอายุ 20 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไปอายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก ลองชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลย ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 2. เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริงหรือสำเนา พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก รายการเดินบัญชีย้อ นหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝาก รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร อัตราเบี้ยและค่าธรรมเนียม เบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28 ต่อปี ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ เบี้ย สูงสุดไม่เกิน […]

admin

September 29, 2021

“เซี ยน แ ป ะ โ รงสี” (แ ป ะ กิ ม เ คย) สอนไว้แบบนี้ อย ากให้จำให้ขึ้นใจ

แปะโรงสี หรือ แปะกิมเคย เป็นที่เคๅรพของคนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อ ค้า แม่ ค้า ปัจจุบันยังมีเฟสบุคของกลุ่มคนที่ศรัทธาในตัวแปะ ชื่อเพจพลังแห่งศรัทธา แปะโรงสี อีกด้วย ด้วยความที่แปะท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผล และท่านก็ยังเก่งเรื่องดู โหงวเฮ้ง ฮวง จุ้ยต่างๆ ในการตั้งบริษัท หรือบ้าน โดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันถ้วนหน้า ถ้าให้เลือกระหว่าง “ขอนไม้” กับ “ทองคำ” ทุกคนคงจะเลือก ทองคำแน่นอน เพราะขอนไม้ไม่มีค่าอะไรเลย แต่ ทอง คำนั้นมีค่า เป็นที่ต้องการของคน แต่ถ้าลื้อกำลังจะจมน้ำ กำลังตะเกี ยกตะกายขึ้นจากน้ำ เชื่อว่าลื้อต้องการ “ขอนไม้” มากกว่า “ทองคำ” อย่างแน่นอน ลูกค้าของลื้อ ก็เช่นกัน บางคนเขาก็เป็นแค่ลูกค้ารายเล็ก ซื้อของได้ทีละชิ้น สองชิ้น บางคนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซื้อ ขาย กันประจำทีละมากๆ แต่ถ้าวันหนึ่งลูกค้ารายใหญ่ล้มลง เหลือแค่ลูกค้ ารายเล็กที่ยังอุดหนุนลื้อ คนที่เป็นลูกค้ารายเล็กรายน้อยของลื้ อนี่แหละ ที่ลื้อต้องการที่สุด… เวลาที่ต้องเจอกับ […]

admin

September 29, 2021

ดั๊บเบิ้ล เอ ประกาศรับพนักงานโรงงานจำนวนมาก ตำแหน่งฝ่ายผลิต วุฒิ ป.6-ม.6 มีเบี้ยขยัน สวัสดิการมั่นคง

ถือเป็นอีกโอกาสดีของใฝครหลายๆคนเมื่อมีเปิดรับสมัครด่วน จากบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานจำนวนมาก เข้ามาทำงานฝ่ายผลิต รายวัน และพนักงานขับรถโฟค์ลิฟ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม หากท่านที่สนใจสามารถเลื่อนลงไปอ่านข้อมูลด้านล่าง ได้ดังนี้ ตำแหน่งงาน ดังนี้ ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟค์ลิฟ สถานที่ทำงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง (แข็งแรง สามารถยกของหนักได้) วุฒิ ป.6 – ม.6 เท่านั้น อายุ 18 ปีเต็ม – 45 ปี ขึ้นไป สามารถ เข้ากะดึก ได้ […]

admin

September 29, 2021

มาแล้วเลข เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ตุลาคม ครั้งก่อน 935 สามตัวตรง

มาตามกัน เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮา อย่างมาก เลยทีเดียว สำหรับเจ๊ฟองเบียร์ อะไรจะแ ม่นขนาดนั้น สร้างตำนานแล้วอีกหนึ่งคน สำหรับ แนวทางเลข เจ๊ฟองเบียร์ หลังประกาศรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 16 กันย ายน 2564 ประกาศผลรางวัลที่ 1 คือ 070935 ตรงเป๊ะกับเลข เจ๊ฟองเบียร์ ที่เคยให้มาก่อนหน้านี้ ทำเอาเฮกันลั่นเลยทีเดียว ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันย ายน เจ๊ฟองเบียร์ ระบุว่า โพสต์ดังกล่าว ทำเอาแฟนๆต่างก็เอาทะเบียนรถไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากเพจ เลข เลขมาแรง เลขดัง สลาก๕ภาค เจ๊เบียร์ เจ๊เบียร์ เจ้เบียร์ ขอบคุณ เจ๊ฟองเบียร์ 888

admin

September 29, 2021

หนี้สินเยอะ ลองขอท่าน สมเด็จพ่อต ากสิน เห็นผลทันต า

เปิ ดวิธีขอพร “สมเด็จพ่อต ากสิน” ช่วยบรรเทาปลดห นี้สิน ได้ผลแน่นอน สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกร าชจากพม่ าเมื่อครั้งเ สี ยกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่ างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่ง ทางใจของคนทั่วไป ตลอดมา ด้วยความเ ชื่ อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประส บความสำเร็จในเรื่อง การค้าขายการเรียน การงาน ห นี้สินจากการค้าขาย สำหรับการ บน หรือ ขอ เพื่อให้หลุดจากภาระห นี้สินนั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงฟองสบู่แ ต กเมื่อปี 2540 เพราะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่เกิดภาวะการเป็นห นี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพาเพื่อให้พาชีวิ ตครอบครัวอยู่ร อ ดคือการพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ โดยเฉพาะพระบรม ราช านุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่นเ ชื่ […]

admin

September 29, 2021

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องแนวทางเปิดเรียน

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรั ส เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจ ที่มา roumtopic

admin

September 29, 2021

เฮ ธกส.ให้ยืม10, 000 ขั้นตอนง่ ายๆไ ม่ต้องไปธนาคาร

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน ของเร ามีข่ าวส ารดีๆ ต่างๆ มานำเสนอทุกท่ าน สามารถติ ดต ามข่าวส ารใ หม่ๆ อัพเดทได้ทุกวัน ที่นี่ค่ะ ธนาคาร ธกส เริ่มปล่อยสินเชื่ อให้ลูกค้าได้กู้เงิ นเเล้ว 10000 บ าท โดยท่ านสามารถลงทะเบี ยนกู้เงิ น ธกส ได้จากในเเอปไลน์ โดยกดที่ปุ่ม มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป ขั้นตอนลงทะเบี ยนกู้เ งิน ธกส – สินเชื่ อสู้ภั ยจากธนาคาร ธกส เข้าไลน์ ธกส. กดที่ป้าย ขอสินเชื่ อสู้ภั ย หน้ าข้อมูลที่ต้องเตรียม กด ตกลง หน้ าสรุปคุณสมบัติผู้กู้ กด […]

admin

September 29, 2021

รีบลงเลย โครงการบ้ านล้านหลัง ผ่อน5,000

เมื่อวันที่ 10 กันย ายน เพจ ชอบช้อป – ShobShop ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ใครอย ากมีบ้ านบ้ าง ไฟเขียว โครงการบ้ านล้านหลัง ผ่อน 5,000 บ าท 84 ง วด คนอย ากมีบ้ านร้องเฮ! เปิ ดลงทะเบี ยนแล้ว.. ธอส.สานต่อโครงการบ้ านล้านหลังเฟส 2 โดยให้กู้สูงสุดได้ไ ม่เกิน 1.2 ล้านบ าท ทั้งบ้ านใ หม่ บ้ านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. ระยะเวลาผ่อนไ ม่น้อยกว่า 7 ปี และไ ม่เกิน 40 ปี ผ่อนคงที่ […]

admin

September 29, 2021

เผย36จังหวัดระวั งจมบาดาล

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉั บพลั นและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุ มพ าดผ่ านภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเท ศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะน อง โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวังและหลี กเลี่ ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องไว้ด้วย พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท […]

admin

September 29, 2021

กรุงไทยให้ยืมสำหรับบุคคลทั่วไป ช่วยเหลือครอบครั วละ10,000

ข้อมูลล่ าสุดบนเว็ บไซต์ธนาคารของธนาคารกรุงไทย คือ อนุญาตให้กู้ยืมเงิ นโดยใช้แอปพลิเคชัน Money bag อย่ างน้อย 6 เดือน ผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีอย่ างน้อย 10,000 บ าท ต่อเดือน ให้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยผ่ านแอปฯ วงเงิ นสูงสุด 500,000 บ าท ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของร้ าน คุณต้องทำธุรกร รมผ่ าน แอพ wallet และกลายเป็นลูกค้ าที่ผ่ านเกณฑ์การคัดกรองของธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิ ดใช้งานแอพ wallet เป็นเวลาอย่ างน้อย หกเดือนจนถึง ปัจจุบันและใ หม่ล่ าสุดต้องใช้เวลา 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่ อเพื่อให้สามารถทำธุรกร รมผ่ านแอพได้ “ถุงเ งิน” ต้องเชิญเดือนละ 10,000 บ าทขึ้นไปเพื่อขอสินเชื่ อหากคุณมีข้อมูลที่น่ […]

admin

September 29, 2021
1 131 132 133 136

coppy