เลขพญาเต่างอย งวด 1 ต.ค. 64

เป็นเรื่องที่คนติดตามอยู่ตลอด วันที่ 30 ก.ย.2564 ที่บริเวณสวนสาธารณะเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร บรรย ากาศก่อนวันออกสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ต.ค.2564 ด้วยจากสถานการณ์ cv-19 ทำให้พญาเต่างอยถูกสั่งปิดพร้อมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และหลังจากที่พญาเต่างอย ได้ประกาศคล ายล็อกให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสักการะพญาเต่างอยได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัด คือ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องได้รับ วัค ชีน ครบ 2

นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย ร่วมกับชาวอำเภอเต่างอยได้จัดงานบุญประจำปีไหว้สาพญาเต่างอยขึ้น มีพิธีบวงสรวงพญาเต่างอย ที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอเต่างอยในปี 2555 จากนั้น ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพญานาคา และพญานาคี รูปปั้นพญานาค ทางขึ้นสะพานข้ามลำน้ำพุง

จากปรากฏการณ์ดังกล่ าว ส่งผลให้เลข พญาเต่างอย ก็คือ 55 เป็นปี พ.ศ. การก่อสร้างพญาเต่างอย และ 20 เป็นวันจัดพิธีบรวงสรวง 16-19-90 คือเลขพิธีบรวงสรวงพญานาคที่มีงูปรากฏ เป็นเลขที่ขายดี

ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นักแสวงบุญจากหล ายจังหวัด เดินทางกราบไหว้สักการะ พญาเต่างอยเป็นระยะ

โดยเลขเด่นพญาเต่างอย งวดวันที่ 1 ต.ค.2564 นี้ เป็นเลข 20, 55, 16, 19, 90 ซึ่งถือว่ากำลังขายดี

coppy