“เซี ยน แ ป ะ โ รงสี” (แ ป ะ กิ ม เ คย) สอนไว้แบบนี้ อย ากให้จำให้ขึ้นใจ

แปะโรงสี หรือ แปะกิมเคย เป็นที่เคๅรพของคนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อ ค้า แม่ ค้า ปัจจุบันยังมีเฟสบุคของกลุ่มคนที่ศรัทธาในตัวแปะ ชื่อเพจพลังแห่งศรัทธา แปะโรงสี อีกด้วย ด้วยความที่แปะท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผล และท่านก็ยังเก่งเรื่องดู โหงวเฮ้ง ฮวง จุ้ยต่างๆ ในการตั้งบริษัท หรือบ้าน โดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันถ้วนหน้า

ถ้าให้เลือกระหว่าง “ขอนไม้” กับ “ทองคำ” ทุกคนคงจะเลือก ทองคำแน่นอน เพราะขอนไม้ไม่มีค่าอะไรเลย แต่ ทอง คำนั้นมีค่า เป็นที่ต้องการของคน แต่ถ้าลื้อกำลังจะจมน้ำ กำลังตะเกี ยกตะกายขึ้นจากน้ำ เชื่อว่าลื้อต้องการ “ขอนไม้” มากกว่า “ทองคำ” อย่างแน่นอน

ลูกค้าของลื้อ ก็เช่นกัน บางคนเขาก็เป็นแค่ลูกค้ารายเล็ก ซื้อของได้ทีละชิ้น สองชิ้น บางคนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซื้อ ขาย กันประจำทีละมากๆ แต่ถ้าวันหนึ่งลูกค้ารายใหญ่ล้มลง เหลือแค่ลูกค้ ารายเล็กที่ยังอุดหนุนลื้อ คนที่เป็นลูกค้ารายเล็กรายน้อยของลื้ อนี่แหละ ที่ลื้อต้องการที่สุด… เวลาที่ต้องเจอกับ วิ ก ฤ ต ลูกค้ ารายย่อยก็เหมือนกับขอนไม้ที่คอยช่วยให้ลื้อผ่านพ้นไปได้

เพราะฉะนั้นอย่ามองข้าม ความสำคัญของลูกค้าแต่ละแบบ ลูกค้าทุกคนมีความหมายทั้งนั้น ไม่ควรตัดความสัมพันธ์เพียงเพราะเขาเป็นลูกค้ารายเล็ก

อีก 5 คำสอน เซียน แป๊ะ โรงสี ที่ทำให้เตือนสติได้อย่ างมาก

1. ลื้ อ เคยเห็นเมื่อตอนที่นก ยังมี ชี วิตอยู่ไหม มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันจากไป นกก็ถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกัน ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ ทำเป็นไม้ขี ดไ ฟได้มากมาย แต่ไม้ขี ดไ ฟเพียงหนึ่งก้ๅนก็สามารถเ ผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน

2. ลื้ ออ ย่ามองข้ามคนที่ด้ อยก ว่า เพราะหลงตัวเองว่ายิ่ งให ญ่กว่า จงอ ย่ามองข้ามลูกค้า ร า ย เล็กๆ ละเลยคุณค่าของพวกเขา เพราะสักวันหนึ่ง เขาอา จเป็นลูกค้าร ายใหญ่ของเราก็ได้ พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้ จงจำไว้คนร วยนั้นหลายคนไม่ได้ร วยมาแต่กำเ นิดทุกคน ถ้าลื้ ออย ากเป็นเศ รษ ฐี จงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

3. ลื้อ อย่ามัวคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวัน ป่ว ย เพราะอ ายุยังน้อย “โ ล ง ศ พ ไม่ได้มีไว้ใส่คนแ ก่แต่มีไว้ใส่คนที่ เ สี ย ชี วิ ต จงจำไว้”

4. ลื้อ อย่ามัวคิดว่าฉัน รวยใช้เงิน ได้อย่ างฟุ่ มเฟื อยสักวันหนึ่งนั้น เงินแค่ร้อยบาทอาจจะมีค่ามากมายในวันต กอั บก็ได้

5. ลื้ อจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชี วิต ใหญ่ได้ก็เล็กได้ รวย ได้ก็จนได้ แข็งแรงได้ก็ ป่ ว ย ได้ เกิดได้ลื้ อก็ได้เช่นกัน ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า
จงจำคำอั๊วให้ขึ้นใจ เทียน กัว สื่อฮก โหงวลี่ ขอฟ้าประทานพรให้ลูกหลานพ้ นจาก ปัญ หา สมดั่ งปราถนา ไม่ขัดสน ร่ำรวยๆ

สิ่งที่เซียนแปะได้เคยสอน การทำมาค้าขาย การทำธุรกิ จไว้ ไม่ว่ายุคสมัยไหน คำสอนนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ได้กับคนทำมาค้าขาย หรือคนทำ งาน ได้เป็นอย่างดีคนที่เชื่อมั่น และศรัทธา ไหนคำสอนของแปะนั้น ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย

มีเรื่องเล่าของนักธุ รกิจสาวออนไ ลน์รายหนึ่ง ที่ได้โพสต์ ขอบคุณคำสอนของ แปะ ทำให้เขามาถึงวันนี้ วันที่มีบ้าน มีรถ และเลี้ ยงดูคร อบค รัวได้ และเขาก็ยังแบ่งปั นน้ำใจให้กับคนอื่นๆด้วย ที่เขาประสบความสำเร็จ เพราะเขาเชื่อมั่น ศรัทธา ปฏิบั ติตามคำพูดของแป ะที่เค ยให้ไว้มาเสมอ…อนิสง ส์ ผล บุ ญ จากคำสั่งสอนนี้ ขอส่งไปให้ อ า แ ป๊ ะ โง้วกิมโ คยผู้มีเมต ต า บ า ร มีด้วยเถิด สาธุ

ขอบคุณที่มา: เพจพลังแห่งศัทธา แปะ โรงสี

coppy