ลงทะเบียนกู้ยืม 300,000 ออมสิน GSB ลงก่อนได้ก่อน

สวัสดีครับ สำหรับ Credit Loan Multifunctional Westtong จากธนาคารออมสิน จุดเด่นคือ ลูกค้าทุกคน

สามารถมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นด้วยเงินกู้ Loan Multifunctional Westtong เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเป็น

พิเศษสำหรับความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเดินทาง ซื้อรถ ซื้อรถ หรืออะไรอย่างอื่นก็สามารถสมัครสิน

เงื่อนไข

– เป็นผู็ที่มีงานทำและมีรายได้

– มีอายุ 20 ขึ้นไป รวมอายุผู้กู้และระยะเวลาการชำระเงินคืนต้องไม่เกินอายุ 65

ระยะเวลาการชำระเงิน

– ดอกเบี้ยไม่เกิน 25 ปี นับแต่วันชำระคืนเงินกู้ และงวดแรกต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดในสัญญา

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุด 7 ปี กับผู้ค้ำประกัน

จุดเด่น

– ให้สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อการบริโภคและการบริโภค

– ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียด

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุด 25 ปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

– เป็นไปตามระเบียบธนาคาร

วงเงินกู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

– กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 300,000 บาทต่อคน

2. การใช้หลักประกัน

– ยืมไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

สินเชื่อสูงสุด 90% ของมูลค่าประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กู้สูงถึง 85% ของราคาประเมินของอพาร์ทเมนท์ กู้ได้มากถึง 80% ของราคาประเมินที่ดิน
ยืมจากสวน ไร่ นา ไม่เกิน 60% ของมูลค่าประเมิน สำหรับท่านใดที่สนใจสินเชื่อ Loans Multifunctional Westlink จากธนาคารออมสิน สามารถติดต่อ

Credit National Government Savings Bank ทุกสาขา เพื่อจัดตั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

coppy